Sevgi Sitem

Pratik İngilizce

Pratik İngilizce
SELAMLAŞMA (greeting)
- Welcome  hoşgeldiniz
- Hello/hi/hey  merhaba
- How are you?  nasılsın?
-Thanks,I am fine,or you teşekkürler,ben iyiyim,ya siz
- Good morning / good afternoon / good evening  günaydın / iyi günler / iyi geceler
- what is your name? adınız ne?
 Nice to meet you  tanıştığımıza sevindim
- Take care of yourself kendine iyi bak
 Good bye güle güle  - Have a nice day iyi günler
TANIŞMA (introducing) - ASL (age/sex/localotion)   yaş/cinsiyet/yer
- What is your name?   adınız ne? - My name is john  adım john
- What do you do?    ne yaparsın?  - what iss your job?        (işin nedir?)
 I am student at university üniversite öğrencisiyim
- Where do you live?   nerede yaşıyorsun?
- I live in san fransisco,usa  San fransisco'da oturuyorum
- What do you do in spare times?  boş zamanlarda ne yaparsın?
- I am twentyone years old   yirmi bir yaşındayım  
Where are you from?   neredensin?- I am from Turkiye  Türkiye'denim

Okulda


https://sevgi-sitem.tr.gg

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol